QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ KHÔNG GIAN SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG, CÁCH TÍNH SỐ TẦNG TRONG TÒA NHÀ CHUNG CƯ

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ KHÔNG GIAN SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG, CÁCH TÍNH SỐ TẦNG TRONG TÒA NHÀ CHUNG CƯ

  1. Quy định về bố trí nhà sinh hoạt cộng đồng trong nhà chung cư

  Không gian sinh hoạt cộng đồng - nhà sinh hoạt cộng đồng thuộc phần sở hữu chung của nhà chung cư theo Điều 100 Luật nhà ở 2014. Bên cạnh đó, pháp luật quy định nhà chung cư bắt buộc phải xây dựng, bố trí nhà sinh hoạt cộng đồng theo Khoản 10 Điều 80 Nghị định 99/2015/NĐ-CP quy định việc xử lý chuyển tiếp đối với việc phát triển và quản lý nhà ở như sau:

                                                                           Quy định pháp luật về không gian sinh hoạt cộng đồng trong nhà chung cư (Ảnh minh họa)

       2. Quy chuẩn kỹ thuật về không gian sinh hoạt cộng đồng

  Theo Mục 2.2.7 của Quy chuẩn QCVN 04:2019/BXD kèm theo Thông tư 21/2019/TT-BXD ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư thì không gian sinh hoạt cộng đồng phải được bố trí đảm bảo các yêu cầu như sau:

       3. Về vấn đề tính số tầng nhà

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline